Politica GDPR canditati

Politica GDPR candidati
NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Persoane vizate: candidati la un post vacant in cadrul B&B Consulting S.R.L.

Stimata doamna/Stimate domn,

B&B Consulting SRL („societatea”), persoana juridica romana, cu sediul social in municipiul Arad, str. Voluntarilor bl. R17 sc. A, et. 3, ap. 15, jud. Arad, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J02/409/2001, cod unic de inregistrare 14013019, atribut fiscal „RO,” reprezentata legal de catre asociat si administrator – Butariu Ioan Petru,

Avand in vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si abrogarea Directivei 95/46/CE,

Va transmitem acest document pentru a va detalia cand si de ce va prelucram datele cu caracter personal, cum le folosim, conditiile in care le putem divulga altora si cum le stocam in conditii de siguranta.

Daca aveti orice intrebare privind modalitatea in care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal, aveti posibilitatea de a ne transmite o solicitare, in atentia Responsabilului cu protectia datelor, la adresa de e-mail office@bbconsulting.ro.

Va prelucram date cu caracter personal in scopuri determinate

Avand in vedere transmiterea candidaturii/CV-ului dumneavoastra), ca urmare a aplicarii la una dintre pozitiile vacante in cadrul societatii noastre, va prelucram datele cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

 • utilizam si numarul dv. de telefon pentru a va trimite comunicari prin sms-uri pe tot parcursul procesului de selectie (trimitere date intalnire pentru testare/interviu/proba de lucru/dosar acte, trimitere rezultate – dupa screening/testare/interviu/proba de lucru).
 • evaluarea candidaturii dumneavoastra (selectare/recrutare) in vederea alegerii candidatului cel mai potrivit postului pentru care facem recrutarea in vederea angajarii, cum ar fi: analizarea datelor din formularul de candidatura/CV, contactarea pe durata procesului de selectie/recrutare pentru a va comunica rezultatul evaluarii candidaturii dvs. (inclusiv contactare pentru interviuri), desfasurarea interviului, efectuarea unor teste de evaluare inclusiv teste psihometrice (acestea din urma se efectueaza doar la evaluarea candidaturii pentru anumite posturi).

Testele se efectueaza prin angajati proprii, iar deciziile in ceea ce priveste angajarea dumneavoastra vor fi luate de catre acestia, fara a fi utilizate mijloace automate in acest sens.

In cazul in care nu sunteti de acord cu aceste testari sau nu doriti sa ne furnizati datele cu caracter personal necesare in evaluarea candidaturii nu vom putea finaliza procesul de recrutare si, in consecinta, nu va vom putea lua in considerare pentru angajare.

Va prelucram datele cu caracter personal (nume, prenume, data nasterii, ocupatia, nr. de telefon, adresa, adresa de e-mail, precum si orice informatii incluse in CV si in alte documente pe care le-am putea solicita de la dvs. ori pe care ni le transmiteti din proprie initiativa) in temeiul art. 6 alin. 1 a) din Regulamentul GDPR (consimtamantul exprimat prin trimiterea voluntara a CV-ului d-voastra, precum si pentru primirea de comunicari prin mijloace de comunicare electronice (e-mail, sms, etc.) pe tot parcursul procesului de recrutare) si/sau art. 6 alin. 1 b) din Regulamentul GDPR (demersul facut de catre dvs. inainte de incheierea contractului individual de munca).

Mai mult de atat, doar daca ne acordati consimtamantul, candidatura dvs. va fi luata in considerare pentru a va contacta si informa despre alte posturi disponibile care sunt adecvate profilului dumneavoastra. Temeiul juridic in acest caz il reprezinta art. 6 alin. 1 a) din Regulamentul GDPR, respectiv consimtamantul dumneavoastra.

Va puteti retrage consimtamantul oricand in cazul in care nu mai doriti sa participati la procesele de recrutare si selectie in cadrul societatii. Retragerea consimtamantului dvs. va avea drept rezultat imposibilitatea participarii la procesele de recrutare si selectie din cadrul societatii.

In plus, va prelucram datele cu caracter personal in vederea satisfacerii unor interese legitime (art.6 alin. 1 f) din Regulamentul GDPR), respectiv gestionarea si pregatirea rapoartelor interne, precum si efectuarea de cercetari si/sau analize in scopuri statistice astfel incat sa ne putem stabili programele interne de recrutare.

De asemenea, societatea poate prelucra datele cu caracter personal in interes legitim pentru a evalua candidatura dvs. fata de cerintele postului pentru care facem recrutare (mentionate in anuntul nostru de recrutare/ descrierea postului) si pentru confirmarea informatiilor din CV/alte documente transmise, prin verificarea surselor din mass-media, retelelor de recrutare profesionala cum ar fi LinkedIn si retelelor de socializare, precum si prin verificarea informatiilor publice privind litigiile in sensul in care candidatul ar fi implicat intr-un litigiu care ar afecta imaginea societatii.

 • Depunerea CV-ului in format fizic la sediul societatii;
 • Transmiterea CV-ului la adresele de e-mail @bbconsulting.ro;
 • aplicarea candidaturii prin intermediul altor platforme electronice profesionale pe care le putem utiliza pentru promovarea posturilor disponibile, cum ar fi Linkedin, eJobs, Best Jobs, OLX etc.

Uneori, societatea poate colecta date personale despre dvs. de la terte parti, inclusiv:

 • CV-ul dvs. de la orice agentii/site-uri de recrutare care au fost autorizati in prealabil de dumneavoastra sa identifice un viitor angajator si care se adreseaza societatii cu privire la o pozitie vacanta;
 • referintele unor fosti angajatori, colegi sau alte parti relevante;
 • alte informatii relevante din domeniul public (de ex. Registrul Comertului, portalul instantelor).

Destinatarii datelor dumneavoastra cu caracter personal

Pentru a facilita desfasurarea activitatilor in legatura cu scopurile prelucrarii detaliate anterior, comunicam aceste date catre:

 • partenerii nostri contractuali, cum ar fi furnizorii de servicii operationale, precum servicii de IT (ex. furnizorul software-ului de recrutare), telecomunicatii, stocare, arhivare;
 • consilieri profesionisti, precum auditori sau avocati;
 • autoritati de reglementare, organe profesionale si/sau autoritati publice pentru conformitatea cu reglementarile aplicabile.

De asemenea, putem utiliza datele pentru initierea unor actiuni in justitie sau formularea de aparari in instanta, pentru a ne proteja drepturile sau le putem comunica persoanelor care pot demonstra ca detin autoritatea legala de a actiona in numele dvs.

Accesul la datele dvs. personale este limitat numai pentru acele persoane carora le sunt necesare acele informatii pentru scopuri profesionale, putand include superiorii ierarhici precum si alte persoane numite de acestia pentru indeplinirea unor sarcini, precum si angajatii departamentelor resurse umane, personal, juridic, IT, securitate si financiar, dar si medicul de medicina muncii daca veti fi selectat in vederea angajarii.

Nu vom transfera datele dumneavoastra cu caracter personal in afara Spatiului Economic European.

Drepturile dumneavoastra cu privire la datele cu caracter personal

Cu exceptia cazului in care legea prevede altfel, aveti urmatoarele drepturi:

 • dreptul de acces, respectiv dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram datele dvs. cu caracter personal, precum si accesul la acestea si furnizarea de informatii despre modul de prelucrare;
 • dreptul la rectificare care se refera la corectarea fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte si/sau la completarea datelor incomplete;
 • dreptul la stergere/dreptul de a fi uitat, adica dreptul de va sterge fara intarzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, in cazul in care aceste date nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate si nu exista alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii, care se aplica in cazul in care (i) dumneavoastra contestati exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegala si va opuneti stergerii datelor cu caracter personal solicitand in schimb restrictionarea prelucrarii, (iii) nu mai avem nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal, dar dumneavoastra le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta, (iv) v-ati opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca interesele noastre legitime in prelucrarea datelor cu caracter personal prevaleaza asupra drepturilor dumneavoastra;
 • dreptul de a va opune prelucrarii, cu exceptia cazului in care demonstram ca avem motive legitime pentru a prelucra datelor dumneavoastra, motive care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
 • dreptul de a va retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
 • dreptul de portabilitate,respectiv dreptul dumneavoastra de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-ati furnizat in scopurile indicate in prezenta, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, precum si dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;
 • dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Protectiei Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) in cazul in care nu sunteti multumit(a) de modul in care va prelucram datele sau de raspunsul primit la o cerere in legatura cu datele dumneavoastra personale;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizata, inclusiv profilarea,care produce efecte juridice asupra dumneavoastra sau va afecteaza in mod similar, cu exceptia cazului in care o astfel de prelucrare este necesara pentru executarea contractului sau este permisa de lege.

Cu exceptia dreptului de a formula o plangere la ANSPDCP, conform celor de mai sus, aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei solicitari scrise:

 • prin posta la adresa: Arad, str. Voluntarilor bl. R17 sc. A, et. 3, ap. 15, jud. Arad, Romania;
 • prin e-mail la adresa: office@bbconsulting.ro.

Va vom oferi un raspuns intr-un termen rezonabil (si in orice caz nu mai mult de o luna, termen pe care il mai putem prelungi cu inca doua luni, tinandu-se cont de complexitatea si numarul cererilor, urmand sa va informam cu privire la acest aspect, daca va fi cazul). Cu toate acestea, va rugam sa aveti in vedere ca exista exceptii de la unele dintre drepturile mentionate.

In cazul in care solicitarea dvs. este refuzata, va vom oferi o explicatie cu privire la motivul pentru care solicitarea dvs. a fost respinsa.

In cazul in care se aplica vreo exceptie, o sa va semnalam acest lucru in momentul in care raspundem solicitarii dvs.

Inainte de a raspunde oricarei solicitari formulate de dvs., va putem solicita anumite informatii necesare pentru confirmarea identitatii dvs.

In procesul de recrutare, nu veti face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri.

Perioada de pastrare

In cazul in care candidatura dvs. va fi acceptata, datele cu caracter personal pe care le furnizati in cursul procesului de recrutare vor face parte din dosarul dvs. de personal si vor fi utilizate pentru administrarea raporturilor de munca. De asemenea, vi se va pune la dispozitie o nota de informare separata privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajatilor nostri. Aceasta nota de informare va acoperi verificarile preliminare pe care le efectuam si documentele solicitate care ne sunt necesare la incheierea contractului individual de munca (fisa de aptitudine, act de identitate, in unele cazuri cazierul judiciar, autorizatia de munca sau permisul de sedere in scop de munca atunci cand angajam cetateni straini etc.).

Atunci cand va depuneti candidatura, va puteti exprima consimtamantul ca aplicatia dvs sa fie luata in considerare pentru orice post disponibil in cadrul societatii. Astfel, pe o durata de 4 luni prelucram datele dvs. cu caracter personal pentru a va contacta si informa despre alte posturi disponibile similare sau care sunt adecvate profilului dvs.

Daca ati optat ca aplicatia sa fie luata in considerare doar pentru postul la care ati aplicat, pe o perioada de 4 luni va putem contacta si informa daca postul respectiv devine vacant.

In situatia in care candidatura dvs. va fi respinsa, datele cu caracter personal vor fi sterse la implinirea termenului de prescriptie calculat de la incheierea ultimului proces de recrutare la care ati participat.

Securitatea datelor cu caracter personal

Societatea va depune toate eforturile rezonabile pentru a va proteja datele cu caracter personal, aflate in posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor masuri rezonabile de securitate, in vederea prevenirii accesarii, colectarii, utilizarii, divulgarii, copierii, modificarii sau aruncarii neautorizate, precum si a altor riscuri similare.

Prezenta Nota de informare poate fi modificata/actualizata ori de cate ori consideram necesar, cu punerea la dispozitia persoanelor vizate a versiunilor actualizate prin afisare pe site-ul societatii.

Derulează în sus